Informacje

  • Stolica: Wellington
  • Powierzchnia: 270,5 tys. km2
  • Ludność: 3,8 mln mieszk. (1997)
  • Języki urzędowe: angielski, ludność rdzenna posługuje się językiem maoryjskim (oficjalny od 1991)
  • Jednostka monetarna: dolar nowozelandzki
  • Święto narodowe: 6 lutego - Dzień Waitangi (1840, rocznica podpisania porozumienia między Maorysami i W. Brytanią o ustanowieniu zwierzchnictwa bryt.)
  • Podział administracyjny: 121 hrabstw (z tego 69 na Wyspie Pn.), w powszechnym użyciu podział na 14 regionów (obszarów statystycznych)
  • Terytoria stowarzyszone z Nową Zelandią: Wyspy Cooka i Niue; ponadto Nowa Zelandia sprawuje administrację nad wyspą Tokelau

GEOGRAFIA

Nowa Zelandia to państwo wyspiarskie położone w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego, 1600 km na południowy wschód od Australii. Obejmuje 2 wyspy: Południową (150,5 tys. km2) i Północną (114,7 tys. km2), rozdzielone Cieśniną Cooka, oraz szereg małych (m.in.: Stewart, Kermadec, Chatham, Camplell). Do Nowej Zelandii należą także trzy małe zamorskie terytoria w Oceanii: Tokelau, Niue, Wyspy Cooka. Powierzchnia wysp jest mocno zróżnicowana. Na Wyspie Południowej znajdują się Alpy Południowe, z najwyższym szczytem - Górą Cooka (3764 m n.p.m.) i największym lodowcem Tasmana o długości ok. 29 km. Na Wyspie Północnej istnieje szereg pasm górskich ciągnących się równolegle do równin u wybrzeży. W centralnej części wyspy mieści się kilka stożków wulkanicznych (3 czynne), gejzery i wiele gorących źródeł. Naturalną szatą roślinną kraju są wiecznie zielone lasy podzwrotnikowe pokrywające większą część powierzchni kraju. 9/10 gatunków ma charakter endemiczny, np. sosna kauri, buk południowy. Ze zwierząt występują: 2 gatunki nietoperzy, ok. 30 gatunków gadów, w tym endemiczny tuatara (hatteria), ptaki nielotne: kiwi i kakapo oraz papuga kea, żyjąca w pokrytych śniegiem Alpach Południowych, brak natomiast ssaków. Duże zagrożenie dla gatunków endemicznych stanowią zwierzęta sprowadzone przez osadników, m.in.: koty, psy, szczury, króliki. Klimat podzwrotnikowy, morski, z opadami równomiernie rozmieszczonymi w ciągu całego roku. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą: w styczniu 16°C i 74 mm, w lipcu 8°C i 130 mm.

 

wykorzystano materiały ze strony http://www.oceania.stosunki.pl/nz