Andrzej W., Ryszard W., Udo A., Henryk W., Jozef B., Janusz G., Andrzej D.,

Grupa Turystów z Gorzow Wlkp. poprosiła Biuro Podróży „Novagra” z Surfers Paradise stolicy Gold Coast o zorganizowanie wyprawy turystycznej w busz australijski. Biuro zaproponowało trasę w poprzek Australii, tj. z północy – Darwin na południe kontynentu do Port Augusta. Program został przyjęty, ustalono datę 03.04.2005 do 26.04.2005. W wyprawie do Australii wzięło udział 9 osób., w tym 8 z Polski i 1 z Niemiec i była to bardzo dobrze zorganizowana impreza Podczas wyprawy doznaliśmy wielu niezwykłych wrażeń, zostaliśmy uraczeni pięknem natury tego kontynentu. Warunki pobytowe i organizacja wycieczki były bez zarzutu. Z Australii wróciliśmy bez końca w niej zakochani. Uczestnicy wyprawy pragną wyrazić uznanie Kierownictwu Biura Podróży „Novagra” za szczególnie udany pobyt na ziemi australijskiej.

Ponieważ tradycją są okresowe spotkania uczestników wyprawy w busz Austarlii      i wspomnienie pięknie przeżytych chwil, doszliśmy do wniosku, że poprosimy o zorganizowanie wyprawy do Nowej Zelandii przez to samo Biuro Podróży.

Andrzej W., Ryszard W., Udo A., Henryk W.

Jozef B., Janusz G., Andrzej D.